Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 
ul. Kaliska1/3, 99-400 Łowicz 
Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej - Ewa Rześna 
pokój 114, tel. 46 830-43-09

Do zadań Kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej między innymi należy wykonywanie następujących czynności: 

 1. przyjmowanie orzeczeń i pism wpływających do zespołu oraz rozdzielanie pracy między kuratorów, z uwzględnieniem właściwego ich obciążenia; 
 2. czuwanie nad celowością i zasadnością podejmowanych przez kuratorów decyzji oraz nad prawidłowością pracy obsługi biurowej; 
 3. opracowywanie projektu podziału czynności kuratorów i projektu planu dyżurów sądowych; 
 4. organizowanie narad kuratorów w celu omówienia wybranych zagadnień prawnych budzących wątpliwości; 
 5. sporządzanie na żądanie prezesa lub kuratora okręgowego wszelkich informacji, w tym statystycznych; 
 6. wykonywanie innych czynności, niezbędnych dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej.

 

Kuratorzy zawodowi pełnią dyżury w siedzibie Sądu w następujący sposób:

Kuratorzy rodzinni

Rześna Ewa – poniedziałek w godz. 8.00 – 15.00, wtorek, czwartek w godz. 8.30 – 15.30;
Lelonkiewicz Małgorzata – poniedziałek w godz. 8.00 – 15.00, środa w godz. 8.30 – 15.30;
Królik Marzena – wtorek, piątek w godz. 8.30 – 15.30;
Perzyńska Katarzyna – wtorek, piątek w godz. 8.30 – 15.30;

Kuratorzy dla dorosłych

Bieguszewski Adam – wtorek, piątek w godz. 8.30 – 15.30;
Kosmowska Edyta – środa, piątek w godz. 8.30 – 15.30;
Kozmana Renata – poniedziałek w godz. 8.00 – 15.00, środa w godz. 8.30 – 15.30;
Pluta Robert – poniedziałek w godz. 8.00 – 15.00, czwartek w godz. 8.30 – 15.30;
Śmiałek Aneta – wtorek, czwartek w godz. 8.30 – 15.30.
W każdy poniedziałek kuratorzy pełnią dyżur w budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu w godzinach 11.00 – 18.00.

 

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Zawodowy kurator sądowy obowiązany jest do: 

 • występowania w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę lub uchylenie orzeczonego środka, 
 • przeprowadzania na zlecenie sądu lub sędziego wywiadów środowiskowych, 
 • współpracy z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym, 
 • organizacji i kontroli pracy podległych kuratorów społecznych oraz innych osób, uprawnionych do wykonywania dozorów lub nadzorów, 
 • sygnalizowania sądowi przyczyn przewlekłości postępowania wykonawczego lub innych uchybień w działalności pozasądowych podmiotów wykonujących orzeczone środki.
 

Rejestr zmian dla: Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dariusz Wójcik
Dokument z dnia:
2019-03-05
Publikacja w dniu:
2019-03-05
Opis zmiany:
b/d