Wydłużenie terminu skałdania ofert w postępowaniu Nr 1/ZP/17

Łowicz, 04 kwietnia 2017r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE PROWADZONEGO NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sąd Rejonowy w Łowiczu ul. Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz ogłasza wydłużenie terminu skałdania ofert w postępowaniu  Nr 1/ZP/17, którego przedmiotem jest: „Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania w Sądzie Rejonowym w Łowiczu”

 

Ofertę należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, ul. Kaliska 1/3, do dnia 10.04.2017 r. do godz. ­­12:00. – biuro podawcze.

 

Oferty nie będą przyjmowane po upływie powyższego terminu.

Otwarcie Ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, ul. Kaliska 1/3, w dniu 10.04.2017 r. o godz. ­­12:15. – sala 218, II piętro.

 

Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

W skutek wydłużenia terminu składania ofert zmianie ulegają następujące punkty Regulaminu postępowania :

- § 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Ofertę należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Łowiczu,  ul. Kaliska 1/3 do dnia 10.04.2017 r. do godz. ­12:00. Oferty nie będą przyjmowane po upływie powyższego terminu.

- § 4 pkt. 3 otrzymuje brzmienie: Otwarcie Ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Łowiczu ul. Kaliska 1/3 w dniu 10.04.2017 r. o godz.12:15.

- § 5 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: z napisem: „Nie otwierać przed:  10.04.2017 r. godz. 12:15.

 

Dodatkowych informacji udzielą

1/. Roman Wołowiec – 46 83-04-327

2/. Justyna Kowalska – 46 83-04-317  

Dokumenty niezbędne do przygotowania i złożenia oferty należy pobrać ze strony internetowej www.lowicz.sr.gov.pl

Rejestr zmian dla: Wydłużenie terminu skałdania ofert w postępowaniu Nr 1/ZP/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Roman Wołowiec
Dokument z dnia:
2017-04-04
Publikacja w dniu:
2017-04-04
Opis zmiany:
Zamieszczenie