V Wydział Ksiąg Wieczystych

V Wydział Ksiąg Wieczystych

Przewodniczący Wydziału - Referendarz Krzysztof Straszyński 
Przyjmuje interesantów w sprawie skarg we wtorki w godz. 11:00 - 13:00 

Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych: ul. Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pok. 10, 
tel. 46 830-43-05
Kierownik Sekretariatu: Wioletta Rogala 

Sędziowie: 
Referendarz Krzysztof Straszyński

Dni i godziny przyjmowania interesantów w sekretariacie: 

Poniedziałek

9:30 - 17:00

Wtorek

8:30 - 14:30

Środa

8:30 - 14:30

Czwartek

8:30 - 14:30

Piątek

8:30 - 14:30 

V Wydział Ksiąg Wieczystych rozpoznaje z obszaru właściwości sądu sprawy wieczystoksięgowe związane z zakładaniem i prowadzeniem ksiąg wieczystych. 
Wniosek o dokonanie wpisu składa się na urzędowym formularzu. Do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej. 

Wniosek o dokonanie wpisu może złożyć właściciel nieruchomości, użytkownik wieczysty, osoba, na rzecz której wpis ma nastąpić, albo wierzyciel, jeżeli przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej. W sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy wniosek może złożyć uprawniony organ. 
O kolejności wniosku o wpis rozstrzyga chwila wpływu wniosku do właściwego sądu. Za chwilę wpływu wniosku uważa się godzinę i minutę, w której w danym dniu wniosek wpłynął do sądu. Wnioski, które wpłynęły w tej samej chwili, będą uważane za złożone równocześnie.

 

Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych i Czytelnia Akt Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łowiczu jest czynna codziennie w godzinach:
poniedziałek – 9.30 – 17.30
wtorek – piątek – 8.00 – 14.30


Rejestr zmian dla: V Wydział Ksiąg Wieczystych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Roman Wołowiec
Dokument z dnia:
2018-04-24
Publikacja w dniu:
2018-04-24
Opis zmiany:
Aktualizacja