Usługi konserwatorskie

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI KONSERWATORSKIE PROWADZONEGO NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 4.8  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Sąd Rejonowy w Łowiczu ul. Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz ogłasza postępowanie, którego przedmiotem jest świadczenie usług konserwatorskich polegających na drobnych naprawach i usuwaniu bieżących usterek.

Opis przedmiotu: 

  1. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do postępowania
    i stanowi jego integralną część. 

Forma współpracy:

  • umowa do 31.12.2019r.,
  • wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu.

 

Ofertę należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, ul. Kaliska 1/3, do dnia 29.01.2019 r. do godz. ­­12:00. – biuro podawcze lub pokój 224.

 

Oferty nie będą przyjmowane po upływie powyższego terminu.

 

Otwarcie Ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, ul. Kaliska 1/3, w dniu 29.01.2019 r. o godz. ­­12:15. – sala 218, II piętro.

 

Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Dodatkowych informacji udzielą:

1/. Urszula Matyjasik – 46 83-04-307

2/. Justyna Kowalska – 46 83-04-317  

 

Załączniki:

Zakres usług

Formularz Ofertowy

Rejestr zmian dla: Usługi konserwatorskie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dariusz Wójcik
Dokument z dnia:
2019-01-16
Publikacja w dniu:
2019-01-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dariusz Wójcik
Dokument z dnia:
2019-01-15
Publikacja w dniu:
2019-01-15
Opis zmiany:
b/d