Usługa odśnieżania i sprzątania terenów zewnętrznych

Sąd Rejonowy w Łowiczu zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę odśnieżania i sprzątania terenów zewnętrznych oraz koszenia i sprzątania trawników w okresie od dnia 01.07.2018r. do dnia 30.06.2019r.

 

Opis zakresu usługi:

1.    Usuwanie śniegu, lodu i błota pośniegowego ze szlaków pieszo- jezdnych oraz miejsc parkingowych, zarówno metodą tradycyjną (przy użyciu łopat), jak i pługiem śnieżnym, z niżej wymienionych terenów:

a)  stanowiska postojowe na parkingach położonych przy budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu mieszczącego się przy ul. Kaliskiej 1/3 o łącznej powierzchni - 597 m²;

b)  zjazdy i drogi manewrowe o powierzchni  - 639 m²;

c)  chodniki i opaski - 990 m²;

d) krawężniki betonowe wibroprasowane 15x30 cm – 193  m,

e)  obrzeża betonowe 8x30 cm – 590 m.

2.   Posypywanie piaskiem wszystkich terenów wymienionych w pkt 1.

3.    Wywożenie śniegu powodującego utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym – na życzenie Zleceniodawcy.

4.    Utrzymanie czystości i porządku na wszystkich terenach wymienionych w pkt 1 oraz:

       a)  Koszenia, podlewania oraz utrzymania czystości i porządku na trawnikach i patio o łącznej powierzchni – 1840 m2

 

Prace związane z odśnieżaniem, usuwaniem lodu i błota pośniegowego oraz posypywaniem piaskiem powinny być wykonywane codziennie w dni robocze w godzinach rannych i zakończone do godziny 7ºº (co jest istotne szczególnie w przypadku terenu parkingu, który od godziny  7ºº zapełnia się pojazdami pracowników Sądu).

Ofertę proszę przesłać do dnia 08.06.2018r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie na adres:

Pani Urszula Matyjasik

Sąd Rejonowy w Łowiczu

ul. Kaliska 1/3

99-400 Łowicz

Oferta na usługę odśnieżania i sprzątania terenów zewnętrznych, nie otwierać przed 08.06.2018r.; godz. 12:15.

Otwarcie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w  Łowiczu w dniu 08.06.2018r. o godzinie 12:15 w pok. nr 218 III piętro.

 

Załączniki:

Projekt umowy

Zakres czynności

Wykaz osób

Formularz ofertowy

Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

Rejestr zmian dla: Usługa odśnieżania i sprzątania terenów zewnętrznych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Roman Wołowiec
Dokument z dnia:
2018-05-25
Publikacja w dniu:
2018-05-25
Opis zmiany:
b/d