Uchwała Sędziów Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 25 stycznia 2018 roku

Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Łowiczu w dniu 25 stycznia 2018 roku podjęło uchwałę następującej treści:

Wobec cyklicznie powtarzających się pikiet organizowanych w okolicach  Sądu Rejonowego w Łowiczu z zaniepokojeniem zauważamy, że podnoszone przez manifestujących hasła i używane sformułowania niejednokrotnie dalece przekraczają ramy wolności słowa nosząc wręcz cechy zniesławiające zarówno sędziów jak i wszystkich urzędników pracujących w tutejszym sądzie.

         Sytuacja taka zakłóca prawidłowe funkcjonowanie Sądu Rejonowego w Łowiczu. W sposób nieuzasadniony również niekorzystnie wpływa na wizerunek sądu jak i szeroko rozumianego Wymiaru Sprawiedliwości.

Rejestr zmian dla: Uchwała Sędziów Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 25 stycznia 2018 roku

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Roman Wołowiec
Dokument z dnia:
2018-01-26
Publikacja w dniu:
2018-01-26
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Roman Wołowiec
Dokument z dnia:
2018-01-26
Publikacja w dniu:
2018-01-26
Opis zmiany:
b/d