Przedmiot działalności

TERYTORIALNY ZAKRES DZIAŁANIA SĄDU REJONOWEGO W ŁOWICZU
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 180, poz. 1508 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 roku w sprawie utworzenia sądów grodzkich (Dz. U. Nr 106, poz. 1160 z późn. zm.) Sąd Rejonowy w Łowiczu rozpoznaje sprawy z obszaru właściwości obejmującego:
miasto Łowicz oraz następujące gminy: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów i Zduny.

Do zakresu właściwości funkcyjnej Sądu Rejonowego w Łowiczu należy rozpoznawanie w I instancji spraw:

  • z zakresu prawa cywilnego – przez I Wydział Cywilny 
  • z zakresu prawa karnego – przez II Wydział Karny
  • z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i nieletnich – przez III Wydział Rodzinny i Nieletnich 
  • wieczystoksięgowych – przez V Wydział Ksiąg Wieczystych

Rejestr zmian dla: Przedmiot działalności