Prezes Sądu

Prezes –  SSR Magdalena Piwowarczyk


Wiceprezes - SSR Anna Czerwińska


Sekretariat Prezesa: 
ul. Kaliska 1/3, pokój nr 201, 
tel: 0-46 830-43-07, email: prezydialny@lowicz.sr.gov.pl 

Prezes Sądu przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w czwartki, w godz. 10.00-13.00

 

 

Rejestr zmian dla: Prezes Sądu