Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 382/18

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa sygn. akt INs 382/18  z wniosku Agnieszki Kuś - Krystianik  o stwierdzenie zasiedzenia zabudowanej nieruchomości położonej w Krępie 129,  gmina Domaniewice, powiat łowicki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym  99 o powierzchni 0,18ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie może zostać stwierdzone zasiedzenie na rzecz podmiotu wskazanego we wniosku.

 • Usługi konserwatorskie

  OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI KONSERWATORSKIE PROWADZONEGO NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 4.8  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 453/18

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 453/18 zezwolił Jadwidze Czop na złożenie do depozytu sądowego kwoty 13.441, 20 zł (trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 20/100) tytułem spłaty na rzecz Jarosława Miazka jego udziału w prawie własności nieruchomości położonych w Łowiczu, dla których Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach LD1O/00045651/1 oraz LD1O/00014026/5 zasądzonej na rzecz Jarosława Miazka prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Łowiczu, I Wydział Cywilny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie o Sygn. akt I Ns 474/16. Niniejszym wzywa się Jarosława Miazka- uprawnionego do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu 10 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 318/18

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa I Ns 318/18 z wniosku Ewy Strawiak z udziałem Teresy Pawełek, Barbary Pawełek, Bolesława Strawiaka o stwierdzenie, że Ewa Strawiak nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej w obrębie 0004 Bełchów, jednostce ewidencyjnej Nieborów, w powiecie łowickim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 1080 o pow. 1400 m2. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 62/18

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa I Ns 62/18 z wniosku Leszka Majewskiego z  udziałem Marianny Majewskiej, Grzegorza Smeli, Remigiusza Majewskiego o stwierdzenie, że Leszek Majewski nabył przez zasiedzenie własność nieruchomości rolnej położonej w obrębie 0002 Bielawy, jednostce ewidencyjnej Bielawy, w powiecie łowickim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 477/1 oraz 522/1 o pow. 1, 16 ha. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku.