Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 426/18

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 400 (czterysta) złotych tytułem części wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, należnego uczestnikowi Grzegorzowi Buremu, będącemu współwłaścicielem nieruchomości położonej w Łowiczu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1561/2 i 1563, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą  LD1O/00036498/4 w związku z założeniem i przeprowadzeniem napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Sochaczew - Łowicz 1, zgodnie z treścią prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 23 sierpnia 2018 r., sygn. akt INs 567/17. Niniejszym wzywa się Grzegorza Burego - uprawnionego do odbioru depozytu, pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu 10 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 285/18

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa I Ns 285/18 z wniosku Grażyny Gromek z udziałem Henryki Kośmider o stwierdzenie, że Grażyna Gromek nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości rolnej położonej w obrębie 0006 Jerzewo, jednostce ewidencyjnej Kiernozia, w powiecie łowickim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 149, 45 o pow. 3, 56 ha. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku.

 • Obwieszczenie o licytacji w sprawie Km 832/16

 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  Prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu informuje, że w dniach 18 - 24 lutego 2019  roku Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje  „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

  W Sądzie Rejonowym w Łowiczu asystenci sędziów i kuratorzy sądowi będą udzielać porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Dyżury odbędą się od poniedziałku  do piątku ( 18 – 22  lutego 2019 roku) w godz. 11.00-13.00 w Sali konferencyjnej Sądu.

  Lista podmiotów, które świadczą w 2019 roku pomoc materialną sfinansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest dostępna pod adresem:

  www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o licytacji w sprawie Km 401/18