Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 35/19

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa I Ns 35/19 z wniosku  Marka Ciechańskiego  o stwierdzenie, że nabył on  przez zasiedzenie własność nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Sokołów Kolonia, obręb 0016 Sokołów Kolonia, w powiecie łowickim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 66 o pow. 1,30 ha. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osoby wskazanej we wniosku.

 • Obwieszczenia o licytacjach w dniach 05.06.2019 i 27.06.2019

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 68/19

  W dniu 22 lutego 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny spadkobierczyni Roksana Agata Rogowska – Baka złożyła wykaz inwentarza sporządzony w dniu 21 lutego 2019 roku po Zbigniewie Rogowskim, synu Tadeusza i Jadwigi, PESEL 54102407931, ostatnio stale zamieszkałym w Łowiczu, który zmarł 4 stycznia 2019 roku w Łowiczu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Łowiczu

  Prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu

  ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym w Łowiczu

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 92/19

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa I Ns 92/19 z wniosku Henryki Kosiorek, Andrzeja Kosiorka z udziałem Gminy Domaniewice o stwierdzenie, że Henryka Kosiorek i Andrzej Kosiorek nabyli przez zasiedzenie własność nieruchomości rolnej położonej w Domaniewicach, w powiecie łowickim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 2078, 1080, 2077 o pow. łącznej 5, 62 ha. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku.