Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

  Prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu informuje, że w dniach 19 – 25 lutego 2018  roku Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje  „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

  W Sądzie Rejonowym w Łowiczu asystenci sędziów będą udzielać porad prawnych osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Dyżury odbędą się od wtorku do piątku ( 20 – 23  lutego 2018 roku) w godz. 11.00-13.00 w Sali konferencyjnej Sądu.

  Dodatkowo w ramach akcji dyżury będą pełnić kuratorzy zawodowi  tutejszego Sądu:
  - Ewa Rześna – wtorek godz. 13-15 pokój 114, tel. 830-43-09
  - Renata Kozmana – środa godz. 13-15 pokój 211,  tel. 830-43-59
  - Robert Pluta -  czwartek godz. 13-15 pokój 210, tel. 830-43-69
  - Marzena Królik – piątek godz. 13-15 pokój 113, tel. 830-43-39.

   

  Lista podmiotów, które świadczą w 2018 roku pomoc materialną i niematerialną sfinansowaną z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej jest dostępna pod adresem https://funduszsprawiedliwosci.gov.pl/

  Zainteresowani mogą korzystać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz ze strony internetowej https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitencjarnej/pomoc-pokrzywdzonym/

 • Uchwała Sędziów Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 25 stycznia 2018 roku

  Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Łowiczu w dniu 25 stycznia 2018 roku podjęło uchwałę następującej treści:

  Wobec cyklicznie powtarzających się pikiet organizowanych w okolicach  Sądu Rejonowego w Łowiczu z zaniepokojeniem zauważamy, że podnoszone przez manifestujących hasła i używane sformułowania niejednokrotnie dalece przekraczają ramy wolności słowa nosząc wręcz cechy zniesławiające zarówno sędziów jak i wszystkich urzędników pracujących w tutejszym sądzie.

           Sytuacja taka zakłóca prawidłowe funkcjonowanie Sądu Rejonowego w Łowiczu. W sposób nieuzasadniony również niekorzystnie wpływa na wizerunek sądu jak i szeroko rozumianego Wymiaru Sprawiedliwości.

  Czytajwięcejo:
 • Świadczenie usługi utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu

  W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usługi utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 1/3, proszę zainteresowanych Wykonawców o złożenie oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Czytajwięcejo:
 • Zmiana formy organizacyjno-prawnej Sądu, zmiana numerów rachunków bankowych

  W związku z wejściem w życie  ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. poz. 803), od dnia 1 stycznia 2018 roku nastąpi zmiana formy organizacyjno-prawnej Sądu  Rejonowego w Łowiczu.

  Od tego dnia prowadzenie gospodarki finansowej Sądu Rejonowego w Łowiczu przejmie Sąd Okręgowy w Łodzi.

  Z dniem 01.01.2018r. ulegają zmianie numery rachunków bankowych.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie INs 772/16

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa I Ns 772/16 z wniosku Krystyny Domińczak i Jana Domińczaka  o stwierdzenie, że Krystyna Domińczak i Jan Domińczak nabyli przez zasiedzenie własności nieruchomości  położonej w Jamnie, gmina Łowicz tj.  niezabudowanej działki  gruntu, numer ewidencyjny 631 o pow. 0,3 ha,  dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.  Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku.