Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

  • Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu nieruchomości w sprawie Km 129/19

  • Ogłoszenie w sprawie I Ns 126/17

    Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 126/17 z wniosku Tadeusza Kozioła o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Kozioł zmarłym 15 maja 2015 roku w Łowiczu, ostatnio stale zamieszkałym w Bełchowie. Sąd wzywa osoby zainteresowane, w szczególności następców prawnych Emanuela Kozioła syna Ignacego i Karoliny oraz następców prawnych Kazimierza Kozioła syna Ignacego i Karoliny, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

  • Ogłoszenie w sprawie I Ns 63/19

    Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa sygn. akt INs 63/19 z wniosku dariusza i Małgorzaty Szymanik  o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Placencji, gmina Łowicz, powiat łowicki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerze ewidencyjnym  194 i 268 o łącznej powierzchni 1,1 ha, dla których nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane, w szczególności następców prawnych Stanisławy Sujkowskiej, Marianny Karczewskiej, Zofii Kochanek, Stanisława Szymanika, dzieci Antoniego Szymanika i Rozalii z domu Żabka, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie może zostać stwierdzone zasiedzenie na rzecz podmiotu wskazanego we wniosku.

  • Obwieszczenia o licytacjach w dniach 18.07.2019 i 01-08-2019

  • Obwieszczenia o licytacjach w dniach 12 i 18 lipca 2019