Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 287/17

  Przed Sądem Rejonowym  w Łowiczu toczy się sprawa INs 287/17 z wniosku Kingi Tusiewicz z udziałem Jacka Tusiewicza, Marka Węgierskiego o stwierdzenie, że Kinga Tusiewicz  nabyła przez zasiedzenie własność zabudowanej nieruchomości położonej  w Łowiczu, powiat łowicki ,obręb 0008- Śródmieście, jednostka ewidencyjna Łowicz,  oznaczona jako działka o numerze ewidencyjnym 2224 o powierzchni 950 mkw, dla której to nieruchomości  prowadzona jest księga wieczysta Kw LD1O/00000871/2. Sąd wzywa osoby zainteresowane aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 394/10

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.906 (sześć tysiąc dziewięćset sześć) złotych tytułem odszkodowania za wywłaszczoną na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie GN.VII/GN.IV/SP.VI 7724/150/A-1/2005/JP nieruchomość położoną w obrębie Stare Piaski, gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numerem 13/2 o powierzchni 1458 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu jest prowadzona księga wieczysta Kw 8416, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona podmiotom, które wykażą że są współwłaścicielami do 1/3 części nieruchomości. Niniejszym wzywa się współwłaścicieli działki 13/2 w Piaskach Bankowych do odbioru depozytu pouczając, że depozyt niepodjęty w ciągu 10 lat od ukazania się ogłoszenia podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Sąd Rejonowy w Łowiczu zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 201/18

  Sąd Rejonowy w Łowiczu zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 201/18, (sygn. akt Prokuratury Rejonowej w Łowiczu PR Ds. 150.216),

  której przedmiotem jest kilkaset zarzutów popełnionych w 2015 i 2016 roku na terenie Łowicza i Żyrardowa, polegających na niekorzystnym rozporządzeniu mieniem po uprzednim pozyskaniu przez osoby nieuprawnione osobowych danych osób fizycznych i zaciąganiu na ich nazwiska umów zobowiązaniowych (kredytów, pożyczek, i in), które postawiono 10 oskarżonym,

  że pierwszy termin rozprawy wyznaczony został na dzień 02 lipca 2018 r. g. 900, a kolejne: 09, 26 i 30 lipca 2018 r. oraz  20, 27 i 30 sierpnia 2018 r. oraz 06 września 2018 r.

  Sąd zastrzega – w trybie art. 56 §1 kpk - możliwość ograniczenia liczby oskarżycieli posiłkowych.

  Czytajwięcejo:
 • Usługa odśnieżania i sprzątania terenów zewnętrznych

  Sąd Rejonowy w Łowiczu zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę odśnieżania i sprzątania terenów zewnętrznych oraz koszenia i sprzątania trawników w okresie od dnia 01.07.2018r. do dnia 30.06.2019r.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie INs 460/16

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa sygn. akt INs 460/16 z wniosku Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu  o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Kompinie, powiat łowicki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym  504/1 o powierzchni 0,06 ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie może zostać stwierdzone zasiedzenie na rzecz podmiotu wskazanego we wniosku.