Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Obwieszczenie o licytacji w sprawie Km 42/17

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 205/19

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na złożenie do depozytu sądowego, tytułem wierzytelności na rzecz nieustalonych następców prawnych Franciszka Okraski i Barbary Kosiorek, kwoty 178,10 (sto siedemdziesiąt osiem 10/100) złotych tytułem odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu, oznaczoną nr ew. 1625, o pow. 0,4984 ha, położoną w województwie łódzkim, powiat łowicki, gminie Miasto Łowicz, obręb Korabka, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, ustalonego na podstawie decyzji Starosty Łowickiego z dnia 15 kwietnia 2019r., znak sprawy GN.683.9.3.2018, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona osobom, które wykażą prawo własności do powyżej opisanej nieruchomości. Niniejszym wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu w ciągu 3 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Międzynarodowy Dzień Mediacji

  Prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu informuje, że w dniu 17 października 2019 roku przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji, a w dniach od 14 do 18 października 2019 roku przypada Tydzień Mediacji.

  Czytajwięcejo:
 • Obwieszczenie o licytacji w dniu 15-10-2019

 • Obwieszczenie o licytacji w sprawie Km 420/19