Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie INs 772/16

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa I Ns 772/16 z wniosku Krystyny Domińczak i Jana Domińczaka  o stwierdzenie, że Krystyna Domińczak i Jan Domińczak nabyli przez zasiedzenie własności nieruchomości  położonej w Jamnie, gmina Łowicz tj.  niezabudowanej działki  gruntu, numer ewidencyjny 631 o pow. 0,3 ha,  dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.  Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku.

 • Świadczenie usługi utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu

  W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usługi utrzymania czystości w budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 1/3, proszę zainteresowanych Wykonawców o złożenie oferty w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 57/17

  ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Janie Franciszku Kieszkowskim, synu Franciszka i Zofii, PESEL 48061411115, zmarłym 20 września 2014 roku w Zielkowicach, ostatnio stale zamieszkałym w Zielkowicach nr 69,

  Czytajwięcejo:
 • 22 grudnia 2017 i 2 stycznia 2018 dniami wolnymi od pracy w Sądzie Rejonowym w Łowiczu

  Prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu informuje, że dzień 22 grudnia 2017 roku oraz 2 stycznia 2018 roku są dniami wolnymi od pracy w Sądzie Rejonowym w Łowiczu.

 • OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI KONSERWATORSKIE

  Nr sprawy:  13/NPU-G/2017

  OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI KONSERWATORSKIE PROWADZONEGO NA ZASADACH OKREŚLONYCH
  W ART. 4.8  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  Czytajwięcejo: