Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka w Sądzie Rejonowym w Łowiczu

Dyrektor Sądu Okręgowego w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko informatyka w Sądzie Rejonowym w Łowiczu

 

Kandydaci proszeni są o składanie aplikacji drogą e-mailową na adres: it@lodz.so.gov.pl lub osobiście w Sądzie Rejonowym w Łowiczu ul. Kaliska 1/3 pokój 201 do dnia 25 maja 2018 roku.

 

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. posiadać nieposzlakowaną opinię;
 3. nie być karanym za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
 4. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe;
 5. posiadać stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka;
 6. posiadać wykształcenie wyższe co najmniej pierwszego stopnia – kierunkowe;
 7. posiadać znajomość języka angielskiego w zakresie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej;
 8. posiadać znajomość następujących zagadnień IT:
 • budowy i działania serwerów
 • zarządzania stacjami roboczymi opartymi o system Windows XP,7,10
 • podstaw konfiguracji i zarządzania urządzeniami UTM
 • podstaw administracji sieciami LAN,WAN,VPN
 • administracji domeną i usługami sieciowymi WINDOWS
 • administracji bazami danych platformy bazodanowej MS SQL;
 1. posiadać umiejętność planowania i organizacji własnej pracy;
 2. posiadać umiejętność pracy w zespole;
 3. być rzetelnym i komunikatywnym;
 4. być kreatywnym i samodzielnym.

Zakres zadań:

 1. instalacja, konfiguracja i utrzymanie desktopowych systemów operacyjnych oraz aplikacji na stacjach roboczych;
 2. instalacja, konfiguracja i utrzymanie urządzeń drukujących, skanujących;
 3. wsparcie użytkowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania;
 4. diagnozowanie i rozwiązywanie problemów sprzętowych i aplikacji u użytkownika;
 5. prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania;
 6. administracja systemami serwerowymi Microsoft;
 7. administracja i nadzór sieci lokalnych;
 8. utrzymanie i serwisowanie aplikacji wykorzystywanych w sądzie;
 9. konfiguracja urządzeń aktywnych wykorzystywanych w sądzie;
 10. administracja siecią LAN.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Sadu Okręgowego w Łodzi, zawierające aktualny adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej;
 2. życiorys własnoręcznie podpisany;
 3. kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia;
 4. kwestionariusz osobowy;
 5. oświadczenie kandydata:

-        posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

-        niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-        że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

-        że posiadany stan zdrowia pozwala na zatrudnienie w charakterze informatyka,

-        wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji,

-        wyrażeniu zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną korespondencji związanej z prowadzonym naborem.

 

Osoba, z którą można się kontaktować w sprawie naboru: Urszula Matyjasik – kierownik Oddziału Administracyjnego w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, telefon: 46 830 43 07, 512 208 122.

 

Na pytania merytoryczne odpowiada: Rafał Modzelewski – kierownik Oddziału Informatycznego w Sądzie Okręgowym w Łodzi, telefon: 42 68 50 505, e-mail: it@lodz.so.gov.pl


Ogłoszenie o naborze - PDF

Kwestionariusz osobowy

Wzór oświadczenia

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka w Sądzie Rejonowym w Łowiczu

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Roman Wołowiec
Dokument z dnia:
2018-05-09
Publikacja w dniu:
2018-05-09
Opis zmiany:
b/d