Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie INs 772/16

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa I Ns 772/16 z wniosku Krystyny Domińczak i Jana Domińczaka  o stwierdzenie, że Krystyna Domińczak i Jan Domińczak nabyli przez zasiedzenie własności nieruchomości  położonej w Jamnie, gmina Łowicz tj.  niezabudowanej działki  gruntu, numer ewidencyjny 631 o pow. 0,3 ha,  dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.  Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 57/17

  ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Janie Franciszku Kieszkowskim, synu Franciszka i Zofii, PESEL 48061411115, zmarłym 20 września 2014 roku w Zielkowicach, ostatnio stale zamieszkałym w Zielkowicach nr 69,

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie INs 360/12

  W dniu 6 września 2017r. Sąd Rejonowy w Łowiczu Wydział I Cywilny wydał postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza majątku spadkowego po Piotrze Skowronku, zmarłym dnia 5 czerwca 2011r. w Smardzewicach, ostatnio zamieszkałym w Krępie 64, gminie Domaniewice, posiadającego nr PESEL 74081206732. Sąd poucza, iż osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 157/17

  W dniu 11 lipca 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny spadkobierczyni  Maria Okruch  w sprawie I Ns 157/17 złożyła wykaz inwentarza po  Czesławie Józefie Nowińskim synu Jana i Józefy zmarłym dnia 17 marca 2017 roku w Popowie i tam ostatnio sale zamieszkałym. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie sprawie I Ns 153/17

  W dniu 6 kwietnia 2017r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny spadkobiercy Patryk Łukasz Kotarski, syn Marka i Ewy oraz Marcin Kotarski, syn Marka i Ewy w sprawie I Ns 153/17 złożyli wykaz inwentarza po  Marku Kotarskim, synu Jana i Jadwigi, zmarłym w dniu 21 stycznia 2017 roku w Łowiczu, ostatnio stale zamieszkałym w Łowiczu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie sygn. I Co 87/17

  Postanowieniem z dnia 23 marca 2017 roku Postanowieniem z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sygn. I Co 87/17 Sąd Rejonowy w Łowiczu, na podstawie art. 802 k.p.c. w związku z art. 144 k.p.c., postanowił ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Andrzeja Zarychty kuratora do reprezentowania jego interesów w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marka Cichala w sprawie Km 156/17 w osobie adwokata Bogusława Ziółkowskiego. Sąd Rejonowy w Łowiczu, na podstawie art. 802 k.p.c. w związku z art. 144 k.p.c., postanowił ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Andrzeja Zarychty kuratora do reprezentowania jego interesów w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marka Cichala w sprawie Km 156/17 w osobie adwokata Bogusława Ziółkowskiego.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 331/16

  W dniu 23 maja 2016 roku w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny Grzegorz Wojciechowski złożył wykaz inwentarza po Mieczysławie Wojciechowskiej, zmarłej dnia 26 sierpnia 2015 roku, PESEL 31092603129 ostatnio zamieszkałej w Łowiczu, ul. Szafirowa 11. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 521/15

  W dniu 15 marca 2016 roku w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny Janina Gromek złożyła wykaz inwentarza po Mariuszu Karolu Gromku zmarłym dnia 13 lutego 2014 roku w Łowiczu i tu ostatnio zamieszkałym. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 246/16

  W dniu 15 września 2016 roku w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny Stanisław Woźniak i Barbara Woźniak złożyli wykaz inwentarza po Wioletcie Woźniak córce Stanisława i Barbary zmarłej dnia 16 lutego 2016 roku w Nieborowie i tam ostatnio zamieszkałej. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 275/16

   W dniu 26 kwietnia 2016r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu spadkobiercy Ewa Walczak i Wiesław Walczak złożyli wykaz inwentarza sporządzony w dniu 20 kwietnia 2016 roku w Kancelarii Notarialnej w Głownie przed Notariuszem Jerzym Folcholcem, po Adrianie Rafale Walczaku synu Wiesława i Ewy pesel 95122004959 urodzonym w dniu 20 grudnia 1995 roku w Łowiczu, ostatnio zamieszkałym w Łowiczu, który zmarł 11 maja 2015 roku w Niedźwiadzie. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych