Niepodlegające ustawie

Artykuły

 • Usługi konserwatorskie

  OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI KONSERWATORSKIE PROWADZONEGO NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 4.8  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

   

  Sąd Rejonowy w Łowiczu ul. Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz ogłasza postępowanie, którego przedmiotem jest świadczenie usług konserwatorskich polegających na drobnych naprawach i usuwaniu bieżących usterek

   

  Opis przedmiotu: 

  1. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do postępowania
   i stanowi jego integralną część. 

  Forma współpracy:

  • umowa do 31.12.2018r.,
  • wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu.

  Ofertę należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, ul. Kaliska 1/3, do dnia 12.03.2018 r. do godz. ­­12:00. – biuro podawcze lub pokój 224.

  Oferty nie będą przyjmowane po upływie powyższego terminu.

   

  Otwarcie Ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, ul. Kaliska 1/3, w dniu 12.03.2018 r. o godz. ­­12:15. – sala 218, II piętro.

   

  Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

   

  Dodatkowych informacji udzielą:

  1/. Roman Wołowiec – 46 83-04-327

  2/. Justyna Kowalska – 46 83-04-317  

   

  Załączniki:

  Zakres usług

  Formularz Ofertowy

Rejestr zmian dla: Niepodlegające ustawie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Roman Wołowiec
Dokument z dnia:
2017-03-02
Publikacja w dniu:
2017-03-02
Opis zmiany:
b/d