Konta bankowe wpłaty

 

Numer rachunku bankowego zaliczek na koszty postępowania sądowego (zaliczek na biegłego, kuratora, tłumacza):

NBP O/O Łódź 89101013710033331398000000Od dnia 01.01.2015r.  obowiązuje nowy numer rachunku bankowego sum depozytowych

( poręczeń majątkowych, kaucji i zabezpieczeń):

BGK Oddz. Łódź 70 1130 1017 0021 1001 5190 0004

 


Numer rachunku bankowego - wpisy, koszty, grzywny:

 NBP O/O Łódź 52101013710033332231000000 

Wpłat nawiązek lub świadczeń należy dokonywać na konto:

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Bank Gospodarstwa Krajowego 92 1130 1163 0014 7129 1720 0001Wpłaty mogą być dokonywane także w następujących placówkach Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Oddział w Łowiczu:

1) Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Oddział w Łowiczu ul. 1-go Maja 8, 99-400 Łowicz

poniedziałek: 9:00 – 16:30

wtorek - piątek: 8:00 – 15:30

W tym oddziale banku można zakupić znaki opłaty sądowej.

 

2) Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Oddział w Łowiczu Nowy Rynek 30, 99-400 Łowicz od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.
Tylko wpłaty. Brak możliwości zakupu znaków opłaty sądowej.

 Osoby dokonujące wpłaty w wyżej wymienionych placówkach Banku Spółdzielczego, nie ponoszą kosztów z tytułu prowizji.

Rejestr zmian dla: Konta bankowe wpłaty

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Roman Wołowiec
Dokument z dnia:
2017-03-21
Publikacja w dniu:
2017-03-21
Opis zmiany:
b/d