Konta bankowe wpłaty

UWAGA!

Z dniem 01.01.2018r. uległy zmianie numery rachunków bankowych.


Rachunek dochodów budżetowych:

NBP O/O  Łódź  88 1010 0055 1093 0050 9700 0000 

- wpisy sądowe

- grzywny

- koszty w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych, zażalenia, apelacje

 

Rachunek sum na zlecenie

NBP O/O Łódź  06 1010 1371 0004 0413 9800 0000

- zaliczki na biegłego,

- zaliczka na kuratora,

- zaliczka na tłumaczy przysięgłych

 

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

BGK    68 1130 1163 0014 7129 3320 0001

- nawiązki i świadczenia pieniężne

 

Rachunek sum depozytowych

BGK    20 1130 1017 0021 1001 5290 0004

- poręczenia majątkowe,

- zabezpieczenia majątkowe

W tytule przelewu prosimy wskazywać sygnaturę akt sprawy, jeśli została już nadana, bądź dane dotyczące przedmiotu sprawy i stronę pozwaną.

Dotychczasowe rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Łowiczu zostały zamknięte z dniem 31.12.2017r.


Wpłaty mogą być dokonywane także w następujących placówkach Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Oddział w Łowiczu:

1) Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Oddział w Łowiczu ul. 1-go Maja 8, 99-400 Łowicz

poniedziałek: 9:00 – 16:30

wtorek - piątek: 8:00 – 15:30

 

2) Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Oddział w Łowiczu Nowy Rynek 30, 99-400 Łowicz od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.

 Osoby dokonujące wpłaty w wyżej wymienionych placówkach Banku Spółdzielczego, nie ponoszą kosztów z tytułu prowizji.


Rejestr zmian dla: Konta bankowe wpłaty

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Dariusz Wójcik
Dokument z dnia:
2019-01-11
Publikacja w dniu:
2019-01-11
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Roman Wołowiec
Dokument z dnia:
2018-01-03
Publikacja w dniu:
2018-01-03
Opis zmiany:
Zmiana formy organizacyjno-prawnej Sądu, zmiana numerów rachunków bankowych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Roman Wołowiec
Dokument z dnia:
2017-12-17
Publikacja w dniu:
2017-12-17
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Roman Wołowiec
Dokument z dnia:
2017-03-21
Publikacja w dniu:
2017-03-21
Opis zmiany:
b/d