Skargi i wnioski

Informacja o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności sądu, organie właściwym do ich rozpatrzenia, adresie sądu, a także adresie poczty elektronicznej

  1. Skargi i wnioski dotyczące Sądu Rejonowego w Łowiczu mogą być składane w biurze podawczym sądu, Punkcie Obsługi Interesanta i Czytelni akt oraz w sekretariacie Prezesa Sądu.
  2. Skargi mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.
  3. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
  4. Organem właściwym do rozpoznania skargi lub wniosku na działalność Sądu Rejonowego w Łowiczu jest Prezes tego Sądu.
  5. Adres Sądu : 

Sąd Rejonowy w Łowiczu
ul. Kaliska 1/3
99 – 400 Łowicz
adres e-mail: administracja@lowicz.sr.gov.pl 

Rejestr zmian dla: Skargi i wnioski