Wydziały

I Wydział Cywilny - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego dla obszaru właściwości Sądu, 

Przewodnicząca wydziału - SSR Anna Czerwińska
Przyjmuje interesantów w sprawie skarg: wtorek godz.10:00 – 12:00 

Sekretariat: Ul. Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pok. 119,

tel. 46 830-43-01, email: cywilny@lowicz.sr.gov.pl
Kierownik sekretariatu: Joanna Czubak 
________________________________________


II Wydział Karny - do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego dla obszaru właściwości Sądu, 

Przewodnicząca wydziału - SSR Magdalena Piwowarczyk 
Przyjmuje interesantów w sprawie skarg: czwartek godz. 9:00 – 10:00 

Sekretariat: Ul. Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pok. 220,

tel. 46 830-43-02, email: karny@lowicz.sr.gov.pl
Kierownik sekretariatu: Anna Dąbrowska 
________________________________________


III Wydział Rodzinny i Nieletnich - do rozpoznawania spraw: 
a) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, 
b) dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, 
c) dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, 
d) należących do sądu opiekuńczego na podstawie innych ustaw, 
- dla obszaru właściwości Sądu, 

Przewodnicząca wydziału - SSR Honorata Wójcik 
Przyjmuje interesantów w sprawie skarg: środa i piątek godz. 08:30 – 10:00, 14:00 – 15:30 

Sekretariat: Ul. Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pok. 111,

tel.46 830-43-03, email: rodzinny@lowicz.sr.gov.pl
Kierownik sekretariatu: Iwona Miazek 

________________________________________


V Wydział Ksiąg Wieczystych - do rozpoznawania spraw wieczysto-księgowych dla obszaru właściwości Sądu, 

Przewodniczący wydziału - Referendarz Krzysztof Straszyński
Przyjmuje interesantów w sprawie skarg: wtorek godz. 11:00 - 13:00

Sekretariat: Ul. Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pok. 10,

tel. 46 830-43-05, email: ksiegi@lowicz.sr.gov.pl
Kierownik sekretariatu: Wioletta Rogala
________________________________________

 

Rejestr zmian dla: Wydziały

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Roman Wołowiec
Dokument z dnia:
2018-04-24
Publikacja w dniu:
2018-04-24
Opis zmiany:
aktualizacja