II Wydział Karny

II Wydział Karny 

Przewodnicząca Wydziału - SSR Magdalena Piwowarczyk 
Przyjmuje interesantów w sprawie skarg we czwartki w godz. 9:00 – 10:00 

Sekretariat II Wydziału Karnego: ul. Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pok. 220, 
tel. 46 830-43-02, email: karny@lowicz.sr.gov.pl
Kierownik Sekretariatu: Anna Dąbrowska

 

Sędziowie: 
SSR Magdalena Piwowarczyk
SSR Małgorzata Szubert -  Fiałkowska 
SSR Anna Kwiecień-Motylewska
SSR Anna Maciak

II Wydział Karny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego dla obszaru właściwości sądu. 
• Przykładowe sprawy rozpoznawane w Wydziale Karnym: zgwałcenie, łapownictwo, płatna protekcja, składanie fałszywych zeznań, fałszywe rozbój, oszustwo (gdy wartość przedmiotu przestępstwa przekracza 100.000 zł.), przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu 
• Sąd przeprowadza określone czynności w postępowaniu przygotowawczym (np. rozpoznaje zażalenia na zatrzymanie, stosuje tymczasowe aresztowanie). 
• Do zakresu działania Wydziału należą sprawy z zakresu postępowania wykonawczego dotyczące wykonywania orzeczeń zapadłych w postępowaniu karnym w tym Wydziale (np. co do umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty grzywny czy należności sądowych, odroczenia wykonania kary, zamiany kary grzywny na pracę społecznie użyteczną, orzekanie zastępczej kary pozbawienia wolności). 

Sprawy o największym ciężarze gatunkowym (np. zabójstwo, rozbój z użyciem broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego narzędzia, fałszerstwo pieniędzy, udział w bójce lub pobiciu ze skutkiem śmiertelnym, branie udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa i inne) należą do właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi.

 

Rejestr zmian dla: II Wydział Karny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Roman Wołowiec
Dokument z dnia:
2017-03-14
Publikacja w dniu:
2017-03-14
Opis zmiany:
aktualizacja