Aktualności

Artykuły

 • E-płatności – nowy system elektronicznych opłat sądowych

  Z dniem 1 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy w Łowiczu wprowadził sprzedaż znaków opłaty sądowej w formie e-znaków.

  WIĘCEJ INFORMACJI

 • Ostrzeżenie – fałszywy komornik!

  Za Ministerstwem Sprawiedliwości  Sąd Rejonowy w Łowiczu ostrzega, że ujawniona została praktyka polegająca na rozsyłaniu przez osobę podającą się za Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublinie Romana Kaczorowskiego wiadomości mailowych, informujących o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, z powołaniem się na tytuł wykonawczy w postaci orzeczenia Sądu Okręgowego w Szczecinie i zawierających link do rzekomego orzeczenia. Kliknięcie w powyższy link powoduje instalację złośliwego oprogramowania. Oprogramowanie to, po próbie jego pobrania bądź uruchomienia może wyrządzić nieodwracalne skutki w systemach informatycznych, w tym utratę bądź kradzież danych. W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność w zakresie pobierania bądź uruchamiania plików pochodzących ze źródeł niewiadomego pochodzenia.

  Dodatkowo wskazujemy, że komornicy sądowi, na podstawie art. 805 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, zobowiązani są do przesłania zawiadomienia o wszczęciu egzekucji w formie pisemnej i nie jest dopuszczalne kierowanie takich zawiadomień drogą mailową.

  Więcej na stronie Ministerstwa  Sprawiedliwości w  wiadomości  Ostrzeżenie – fałszywy komornik!

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności