Aktualności

Artykuły

 • Uchwała Sędziów Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 25 stycznia 2018 roku

  Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego w Łowiczu w dniu 25 stycznia 2018 roku podjęło uchwałę następującej treści:

  Wobec cyklicznie powtarzających się pikiet organizowanych w okolicach  Sądu Rejonowego w Łowiczu z zaniepokojeniem zauważamy, że podnoszone przez manifestujących hasła i używane sformułowania niejednokrotnie dalece przekraczają ramy wolności słowa nosząc wręcz cechy zniesławiające zarówno sędziów jak i wszystkich urzędników pracujących w tutejszym sądzie.

           Sytuacja taka zakłóca prawidłowe funkcjonowanie Sądu Rejonowego w Łowiczu. W sposób nieuzasadniony również niekorzystnie wpływa na wizerunek sądu jak i szeroko rozumianego Wymiaru Sprawiedliwości.

  Czytajwięcejo:
 • Zmiana formy organizacyjno-prawnej Sądu, zmiana numerów rachunków bankowych

  W związku z wejściem w życie  ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. poz. 803), od dnia 1 stycznia 2018 roku nastąpi zmiana formy organizacyjno-prawnej Sądu  Rejonowego w Łowiczu.

  Od tego dnia prowadzenie gospodarki finansowej Sądu Rejonowego w Łowiczu przejmie Sąd Okręgowy w Łodzi.

  Z dniem 01.01.2018r. ulegają zmianie numery rachunków bankowych.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności